marți, 20 septembrie 2011

De la un stereotip la altul. Ardealul imaginar

Mă tem că articolul, deși foarte interesant și cu o notă pragmatică subliniată, va trebui comentat pe bucăți, înainte de a fi comentat pe direcția tezei principale. Dar cred că nu este deloc pragmatică și întemeietoare de baze dialogale, înlocuirea unor stereotipuri privind superioritatea maghiară imaginară cu alte stereotipuri, nici acela mai întemeiate.
De pildă, aș vrea să știu care sunt sursele de demografie istorică pe baza cărora se afirmă cele ce urmează : «Az erdélyi magyarság az 1600-as évektől kezdve kezdett nagyobb tömegekben találkozni románsággal. Többségüket magyar főnemesek telepítették be birtokaikra: olcsó, igénytelen munkaerőként, zselléri státusban (lényeges megemlíteni, hogy független pásztorcsaládok a hegyvidéki, fennsíki legelőkön már jóval korábban jelen voltak, elég, ha csak a mócokra és az avasi csobánokra gondolunk, de az őshonosság/betelepedés kérdésének körüljárása,   dokumentálása   meghaladja   eme   esszé   kereteit).   Kényelmesebb volt velük dolgoztatni, mint a magyar paraszttal, jobbággyal, a jogait kiválóan ismerő s a hadrendbe állással amúgy is szabadságot kiérdemlő székelyekről nem is beszélve. Az imígy betelepített román kolóniák semmiféle társadalmi, demográfiai  „veszélyt" nem tűntek hordozni, így a magyar földesurak templomokat építtettek számukra, meghagyták hitükben. Nos, ilyen állapotukban ismerték meg az erdélyi magyarok a románokat. Ekkor alakultak ki a főbb sztereotípiák, amelyeket azóta is cipelünk - immáron súlyos teherként.»
Ori definiția Ardealului meu este foarte diferită de aceea a autorului, ori este vorba de un Ardeal imaginar al autorului. Proprietarii moșiilor mari erau unguri și aveau nevoie de brațe de muncă ieftine. De acord. Dar a susține că asta ar fi calea de pătrundere a românilor într-un Ardeal locuit majoritar de o populație neromânească, rămâne de demonstrat. Altfel recădem într-o ipoteză demografică imigraționistă care a fost combătută cu destule argumente valabile de vreo trei sute de ani de istoriografie. La 1662 strămoșii mei se aflau în Maramureș și erau nobili. Spun asta pe baza diplomei emise, pe latinește, de Michael Apafi (același cu Appafy Mihaly, cum s-ar zice), unde sunt pomeniți nu doar strămoșul meu direct pe linie paternă, Theodor Lenghel alias Ilvoi, ci și alți români Michael Matei, Precup, Odochi Popa, etc. Fost-au aceștia, în același timp jeleri și nobili? Sau Maramureșul, Năsăudul-adică Ilva, nu fac parte din Ardeal ? Voi reveni.
Dan Culcer

Niciun comentariu: