marți, 28 august 2012


 dokumentum  
2012.08.27. | 14:05 Az Igazság Napja Budapesten: tüntetés Románia magyarországi nagykövetsége előtt

A Székelyföldért Társaság teljes mértékben egyetért a sepsiszentgyörgyi „Igazság Napja” tüntetés szervezői által megfogalmazott, a Református Székely Mikó Kollégium újraállamosítása elleni tiltakozással. 

A tiltakozást támogatva – s kiegészítve azt az államosított egyházi ingatlanok visszaadását minden eszközzel hátráltató román gyakorlat elleni, illetve a román kormánynak a magyar anyanyelvi oktatás elsorvasztási törekvései elleni tiltakozással – hívunk és várunk minden Magyarországon élő székelyt, erdélyi gyökerekkel rendelkező magyart és a határon kívül rekedt magyarok ügyével együtt érző embert szeptember elsején délelőtt 11 órára a budapesti román nagykövetség elé (XIV. kerület, Thököly út 72. Izsó u. sarok), hogy elégedetlenségünknek együtt adjunk hangot. Meg vagyunk győződve arról, hogy a székely közösség fent említett gondjait maradéktalanul csak az autonóm Székelyföld jogrendszere tudja orvosolni.

Tizenkilenc év telt el azóta, hogy az Európa Tanács – Románia csatlakozási kérelmére vonatkozó véleményezésében (176/1993) – felszólította a román kormányt az egyházi javak teljes visszaszolgáltatására. Itt az ideje, hogy két évtized elteltével emlékeztessük a román kormányt és az Európa Tanácsot Románia vállalt és azóta sem teljesített kötelezettségeire. Ezért kérjük, aki teheti, hozzon magával nagymérető (akár kartonból készített) faliórát, homokórát, székely zászlót, autonómia feliratú táblát, hogy a nagykövetség ablakaiból is láthatóak legyenek tüntetésünk követelései.

Felkérjük a magyar történelmi egyházakat, hogy vállaljanak szolidaritást az erdélyi történelmi egyházaknak az államosított ingatlanjaik visszaszerzésért folytatott küzdelmével, és a vasárnapi istentiszteleten hozzák híveik tudomására a szeptember elsejére tervezett demonstrációnkat.

Budapest, 2012. augusztus 23.

György-Mózes Árpád
elnök, Székelyföldért Társaság

Niciun comentariu: