vineri, 31 august 2012


2012.08.31. | 13:43 Lecke Látóból és Vatrából Ciprian Dobrenak

Elnök úr, ön még a világon sem volt, és úgy tűnik, születése után sem volt kedvenc foglalatossága az olvasás, amikor az Igaz Szó 1953-ban megszületett, éppen 60 éve lenne, tehát valóban a nyugdíjkorhatár előtt áll, csak Látó néven, a Vatra is 1971-ben jelent meg újra Romulus Guga, Mihai Sin és Dan Culcer író gondozásában Ion Luca Caragiale, George Coșbuc és Ioan Slavici egykori lapjának és hagyományinak életre keltésével. És a párt engedte, a párt fizette, no meg a Romániai Írók Szövetsége. Csak zárójelben: a párt annyira elkényeztetett, hogy Szovátán és másutt pl. a tengerparton is, üdülőt, alkotóházat tartott fent az írók és alkalmazottak számára. 

Volt, ahol kellett fizetni, de például Szovátán nem. És a két szerkesztőség boldogan élt és él egymás mellett szuverén módon. Ezekben a lapokban jeles, mondhatnám a hazai irodalom krémje közölt, mert tisztában volt mindenki mindkét részről, hogy csak minőségi irodalmat talál bennük. Ön valószínűleg nem volt lelkes olvasója sem egyiknek, sem másiknak, s a középiskolában sem volt erőssége a román irodalom, különben nem javasolna ilyen hülyeségeket, hogy egy könyvtár égisze alatt jelenjen meg két ilyen jelentős irodalmi folyóirat. Másként is minősíthetem szándékát, hogy ön is megértse. Ezek szerint ön a könyvtár funkciójával sincs tisztában, hiszen az nem kiadó, hanem a kiadványok őrzője.

Jómagam 1968-től voltam az Igaz Szó illetve Látó alkalmazottja 2003-ig, vagyis nyugdíjazásomig, és jó barátja Romulus Gugának, Mihai Sinnek és Dan Culcernek is, meg az Új Élet munkatársainak az egykori iparkamara épületében. 

Rémálmainkban sem fordult elő az átkosban ilyen abszurd ötlet, amit ön kitalált. Még a Román Kommunista Párt sem merte ennyire megalázni saját népének íróit. Ez már Ionesco fantáziáján is túlmegy, és az ordító kulturálatlanság, tájékozatlanság, helyismeret, saját anyanyelvének, és anyanyelvi irodalmának, irodalomtörténetének a tudatlanságát és megvetését bizonyítja. Mert hogy a magyarról fogalma sincs, az is elfogadhatatlan egy ilyen magas beosztású egyéntől, na de hogy a sajátját sem ismeri, az minden képzeletet felülmúl! 

Dobre elvtárs (bár az egykori elvtársak, lévén, hogy ők nem vetemedtek ekkora gyalázatra, tiltakoznának a megszólítás miatt, úr meg ilyet nem tesz), tanulja meg a leckét, azt a leckét, amit ennek a megyének a kultúrája rejt az ön számára, nemcsak a föld mélyén, de a felszínen, a szeme előtt is. Sőt majdnem hivatali szomszédjában.

Tanácsom az: bízza a lapok szerkesztőségére, mennyire tudják összehúzni a nadrágszíjat. Elég okos emberek dolgoznak ott, hogy tudják, válság idején, mi a dolguk. Bízza rájuk!

Tanulja meg saját népe és kultúrája irodalmát, annak tiszteletét, s akkor szóljon bele az alkotás titkos folyamatába, ha legalább már azt érti. Addig legyen néma csend. Ha közönséges akarok lenni, azt is mondhatnám: Fogja be a száját!

Kuti Marta


Látó-ügy: mégis megpróbálta megszavaztatni a határozattervezetet Dobre


Ígérete ellenére mégis megpróbálta felvetni, észrevétlenül megszavaztatni a Látó és a Vatra irodalmi folyóiratok önállóságának megszüntetéséről szóló határozat-tervezetet is a megyei tanács csütörtöki ülésén Ciprian Dobretanácselnök.
Lokodi Edit Emőke, a megyei tanács alelnöke közbelépett és rákérdezett korábbi ígéretére, de a tanácsosok sem voltak hajlandóak erről tárgyalni, mivel. a kulturális bizottságban sem került még szóba – tudtuk meg Kovács András Ferenc Látó-főszerkesztőtől. Ciprian Dobrekorábban ugyanis azt nyilatkozta, hogy nem kerül napirendre a tervezet.
Kovács András Ferenc azt is elmondta, hogy a két szerkesztőséget továbbra sem sikerül egymás ellen fordítani, mivel az állóháború folytatódni látszik, az ellenállást közösen folytatják, ami előreláthatóan egy hosszú folyamat lesz. Az még kérdéses, hogy mit lehet tenni a következőkben, de amennyiben a tanácselnök keresztül szeretné vinni akaratát, akár Strasbourgig, Brüsszelig el lehet menni ennek megtámadására.
Forrás: Transindex.ro

Niciun comentariu: