luni, 15 iulie 2013

Hungarian World Encyclopedia – Megjelent az első magyar világ-enciklopédia angol nyelven

2013.07.14. | 09:06 Hungarian World Encyclopedia – Megjelent az első magyar világ-enciklopédia angol nyelven


Megjelent az első magyar világ-enciklopédia angol nyelven 6000 szócikkel, 200 képpel és néhány térképpel cédén.

A nyugaton élő, az összmagyarságnak számottevő részét kitevő magyarok, mindig fájdalmasan tapasztalták, hogy a körülöttük élő világ mennyire nem ismer bennünket. Ha tud is valamit róluk, azt rendszerint rosszul tudja, részben azét mert ellenségeink mindig serények voltak rossz hírünk keltésében, részben mert sajátos nyelvünk, mely nem rokon egyik nagy világnyelvvel sem – elzár bennünket a nagyvilágtól.

A millennium évében, 1896-ban, nagy alkalom lett volna egy német nyelvű enciklopédia kiadására. Ám erre nem került sor a magyar gőg miatt, mely azt tartotta, hogy „aki rólunk tudni akar valamit, az tanuljon meg magyarul”. A világ pedig nem tanult meg magyarul. Mindezért súlyosan fizettünk Trianonban, ahol rólunk – elérhető anyag hiányában ellenségeink meséi, ferdítései és hazugságai alapján (pl. patakokat hajózható folyóknak állítván) súlyos döntéseket hoztak ellenünk új határaink megszabásával.

Ismert, hogy a 19-dik század vége óta különböző hullámokban hány millió magyar hagyta el a Kárpát-medencét és telepedett le nemcsak Európa nyugati részein, hanem főleg a tengerentúlon. Ez a folyamat korunkban is folytatódik. Az is ismert, hogy a külföldre került 2-3-4-dik nemzedék fokozatosan vesztette el anyanyelvét, és olvad be a befogadó országok kultúrájába. Tudvalevő, hogy az Amerikai Egyesült Államokban kb. 1,5 millió lakos vallja magát magyarnak. Egy hitelt érdemlő becslés szerint a 19-dik század óta odatelepült magyarok utódainak száma több mint 6 millió lehet, akik majdnem mind elvesztették anyanyelvüket. Ha kivetítjük ezt az arányt más földrészek országaira, akkor joggal mondatjuk, hogy a magyarság világnemzetté vált s számunk világviszonylatban eléri az anyaországban élőket! Ha mármost, az anyanyelvüket elvesztett magyarokban felébred a vágy, hogy kik is ők, honnan jöttek, milyen népből szakadtak ki, s milyen annak története, kultúrája, hagyománya s milyen az ma, akkor nem volt hová fordulnia kérdéseivel megbízható válaszért.

Főleg a fenti okok miatt egyre sürgetőbbé egy angol nyelvű magyar enciklopédia létrehozása. Több kísérlet és számos biztatás után 2000-ben mintegy 40 majd 100 önkéntes fordítóval és cikkíróval, szakértővel el is indult ez a munka Calgaryban. Előbb a Bagossy László-féle négykötetes Encyclopedia Hungarica válogatott szócikkei fordítása volt a cél. Azonban csakhamar kiderült, hogy csak egy önálló és nagyszabású munkának lenne értelme. Végül World Hungarian Encyclopedia néven önállósult ez a munka és Edmontonban folytatódott egészen a kiadásig ez év májusáig.

A munkában hazai szakértők javaslatára vettünk fel szócikkeket, amiket szakértők írtak, és fordítottak. A főleg magyar munkatársak a világ számos országából nyújtottak értékes segítséget. Nevük a munka elején van felsorolva.

Alig, hogy a munka összeállt, és átment számos lektoráláson a cédé-kiadás tekintetében (szerkeszthető és nem szerkeszthető formátumbant) két helyről is kaptunk biztatást. Az egyik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Főosztályának vezetőjétől Répás Zsuzsanna helyettes-államtitkártól jött, a másik Magyaródy Szabolcstól, a Corvinus Library, Hamilton, vezetőjétől, aki az első cédé-kiadást és a terjesztést vállalta (smcorvinus@gmail.com).

Reméljük munkánk jelentősen hozzájárul a szétszórt magyarság önazonosságának erősítéséhez. 

Edmonton, 2013 június 20

Dr. Pungur József, főszerkesztő

Niciun comentariu: