marți, 20 octombrie 2015

Cultura românilor. Relații inter-etnice în Ardeal

RECENZII Sursa http://www.forumharghitacovasna.ro/recenzii/index.html
 
Almanahul Grai Românesc / 2006  
        La înscăunarea Prea Sfințitului Ioan Selejan, ca întâi episcop al tinerii Eparhii a Covasnei și Harghitei, în 25 septembrie 1994, prin vocea înalților ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a apreciat că noua „structură administrativă bisericească, este menită să răspundă de aproape nevoilor spirituale locale ale românilor ortodocși din această parte de țară (…) scopul ei fiind acela de a păstra pe pământ românesc, identitatea românească, credința moșilor și strămoșilor… și de a constitui un factor de pace și bună înțelegere între creștinii și locuitorii din zonă” .  

Atlasul localităților județului Covasna  
        În luna martie 2005, la Editura SUNCART, din Cluj-Napoca, în condiții grafice deosebite, a apărut lucrarea “Atlasul localităților județului Covasna” - 128 de hărți cu informații. Din caseta editorială rezultă că autorul textului este Kisgyorgy Zoltan. Hărțile sunt realizate de Simon Andras, Gall Eniko, Tonk Sandor, Laszlo Tamas, Kurko Ibolya, Kovacs Alpar, Torok Gergo, fotografiile executate de Toro Attila, Laszlo Tamas, Papucs Andras, traducerea efectuată de Szabo Beata, în rândul colaboratorilor fiind menționați SC Ardania Advertising SRL, Simon Krisztina și Aurelian Maxim.  

Buletinul Ligii cultural creștine „A. Șaguna” Nr. 3/2006  
        Poate este o deformare profesională, însă orice lucrare de acest gen o privesc mai cu seamă ca un izvor istoric. Fără să mă înșel, Buletinul este într-adevăr un izvor. Are un obiectiv precis lăsat pentru știința generațiilor viitoare, pentru a arăta strădaniile unei generații de români „sacrificate pe fond...”. Pentru a da exemplu urmașilor, ca în condițiile vitrege ale unei lungi perioade de „tranziție”, mai bine zis „criză” a societății românești, manifestată pe toate planurile vieții materiale și spirituale, o mână de români din această „Insulă a șerpilor din inima României” a știut să țină capul sus.  

Omagiu Horia Colan la 80 de ani  
        Pe meleagurile de la Curbura Carpaților cunoscute în istorie, de regulă, prin termenul generic de Secuime, alături de intelectualii de etnie maghiară, s-au născut o serie de personalități românești, care și-au adus contribuția lor specifică la patrimoniul cultural, științific și spiritual național. Pe aceste locuri s-au născut și personalități care prin opera lor au intrat în panteonul „nemuritorilor” neamului românesc. Alături de Miron Cristea, Nicolae Colan și Nicolae Edroiu, în rândul membrilor corespondenți ai Academiei Române se află și profesorul Horia COLAN, descendent al unor vrednice și importante familii românești din localitatea Araci, județul Covasna.  

Liviu Boar, Românii din scaunele Ciuc, Giurgeu și Casin în secolul al XIX-lea  
        Lucrarea reprezintă teza de doctorat a domnului Liviu Boar, susținută în anul 2004 la Universittea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este rodul unei munci neobosite, de peste 25 de ani, în care autorul a studiat cu răbdare și pasiune zecu de mii de file de document, scrise în paleografiile maghiare, germană și latină, aflate în fondurile și colecțiile arhivistice păstrate la Direcțiile Județene ale Arhivelor Naționale: Mureș, Harghita, Sibiu, Alba și Cluj-Napoca.  

„Românii la contactul dintre culturi – relații interetnice”  
        Lucrarea reprezintă teza de doctorat a domnului Liviu Boar, susținută în anul 2004 la Universittea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este rodul unei munci neobosite, de peste 25 de ani, în care autorul a studiat cu răbdare și pasiune zecu de mii de file de document, scrise în paleografiile maghiare, germană și latină, aflate în fondurile și colecțiile arhivistice păstrate la Direcțiile Județene ale Arhivelor Naționale: Mureș, Harghita, Sibiu, Alba și Cluj-Napoca.  

Limba română în graiul ceangăilor din Moldova 
        În mod frecvent, o teză de doctorat este publicată, cu modificări mai multe sau mai puține, ca o lucrare de referință în domeniul respectiv. Este cazul cărții Limba română în graiul ceangăilor din Moldova, a profesorului Ioan Dănilă din Bacău. Subiectul este deosebit de interesant și actual, pentru că „își propune ca, pe temeiul unui studiu dialectal, să demonstreze viabilitatea elementului lexical românesc în graiul ceangăilor din Moldova” (p. 6).  

Ana Grama Brescan, Românii sudtransilvani în secolul al XIX-lea. Județul Covasna. Contribuții documentare  
        Cercetătorul avizat al istoriei românilor din bogat dăruitul spațiu central și sud transilvănean parcurge de mai multă vreme cu interes și real câștig studiile și cercetările pertinente ale unei Doamne, și la propriu și la figurat. Stăpână pe un bagaj informațional semnificativ este în măsură a ne fi de folos multora cu sfaturi întotdeauna aducătoare de rod privind cutare sau cutare pată neagră sau obscură din îndelungatul și frământatul trecut al românilor, acesta încă abia la începuturile elucidării sale prin consecventa muncă a istoricului menită a da lumină în ungherele năpădite de întuneric care mai adastă încă în multe aspecte ale istoriei noastre.  

Diana Joița, Ioan Lăcătușu, Arhivele românești între tradiție și reformă 
        La Editura Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, a apărut recent o carte de mare actualitate, a arhiviștilor Diana Joița și Ioan Lăcătușu, intitulată Arhivele românești între tradiție și reformă. Considerând că „vremea Arhivelor a sosit”, cei doi autori trec în revistă principalele provocări și priorități ale prezentului pentru o instituție nobilă, o uriașă avere publică, un spațiu aureolat de urmele trecerilor prin timp ale strămoșilor noștri, un tezaur de informații în mare parte necunoscut și în continuă revelație de noi sensuri și adevăruri istorice pentru fiecare generație.  

Pentru neam și pentru lege 
        La editura Angvstia din Sf. Gheorghe, a fost reeditat cu binecuvântarea P.S. Ioan Selejan, prin grija prof. dr. Lumința Cornea, volumul de cuvântări și predici Pentru neam și pentru lege, de Justinian Teculescu. Prima ediție a volumului amintit a fost tipărită la Sighișoara, la topografia Miron Neagu, „în anul Domnului 1931”. Autorul, Episcopul Justinian Teculescu – născut la Covasna în anul 1865 și trecut la Domnul în 1932 – a adunat „din îndemnul altora”, „de prin reviste și ziare”, unele din cuvântările și predicile rostite în cursul activității pastorale de patruzeci de ani, ca preot la Râșnov, ca protoereu la Alba Iulia, ca episcop al armatei și apoi ca episcop al eparhiei Cetatea Albă – Ismail.  

Ardealul timpuriu (895-1324)  
        A apărut recent la Szeged, în țara vecină, o carte în limba română, intitulată Ardealul timpuriu (895-1324), semnată de academicianul Gyula Kristó, lucrare al cărei țel principal nu pare a fi altul decât purificarea Transilvaniei evului mediu timpuriu de români. Absolut orice sursă istorico-documentară - atâtea câte sunt -, referitoare la români, sunt “făcute praf” de autor, pentru ca apoi să deschidă drum, cu mare “siguranță” în interpretare, anteriorității maghiarilor în spațiul transilvan și în tot arealul locuit de români.  

Dăinuire românească în Harghita și Covasna  
        Mă simt deosebit de onorat de a prezenta o nouă apariție editorială a prolificului și reputatului arhivist, sociolog și istoric al acestor meleaguri, dr. Ioan Lăcătușu. Cu deosebită onoare, deoarece consider că autorul este românul de excepție de lângă noi, născut pentru a ne îndruma și orienta în vremurile de excepție pe care le trăim, de ai urma fapta și pilda. Este românul acestor meleaguri, după afirmațiile renumitei cercetătoare în sociologie Maria Cobianu-Băcanu „care reprezintă și reflectă prin scrierile sale ca un seismograf, întregul zbucium al pământului harcovian și al neamului românesc cu care se identifică în suflet, credință, cultură și știință”.  

Românii în mass-media maghiară din Harghita și Covasna 
        Am primit cu onoare, bucurie și interes solicitarea domului dr. Ioan Lăcătușu de a face prezentarea noii sale apariții editoriale „Românii în mass-media maghiară din Harghita și Covasna”, apărută recent la Editura Eurocarpatica din Sf. Gheorghe, în colecția „Interferențe”.  

Românii din județul Ciuc în perioada interbelică 
        Drumul anevoios al cunoașterii istoriei românilor din fostele scaune secuiești a dobândit încă o izbândă prin apariția lucrării „Românii din județul Ciuc în perioada interbelică”, putând semnătura tânărului istoric Lazăr Costel-Cristian, din Toplița. Prin problematica abordată, volumul completează în mod fericit lucrările de referință din perioada interbelică. și pe cele apărute în ultimii ani, în urma unor îndelungate și laborioase cercetări întreprinse pe șantiere arheologice, în arhive și în biblioteci, de către reputați arheologi, istorici, sociologi, etnografi, arhiviști, profesori și cercetători.  

Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918) 
        La Editura “Argonaut” din Cluj-Napoca, în seria Documente. Istorie. Mărturii, coordonată de prof. univ. dr. Nicolae Bocșan, cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor, a apărut lucrarea „Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918), sub semnătura cunoscutului și neobositului istoric și arhivist clujean Vasile Lechințan. 

Mureșul Superior – vatră de cultură românească 
        Un eveniment spiritual de excepție a marcat viața orașului de la poalele Călimanilor. A fost unul de istorie și de cultură românească pe această străveche vatră de dăinuire și continuitate a neamului nostru românesc: lansarea cărții ,,Mureșul Superior – vatră de cultură românească”, a reputatului istoric Vasile Netea.  

„Comunități etnice și elite locale” 
        Volumul „Comunități etnice și elite locale”, este teza de doctorat cu tema „Rețele sociale și elite locale din Harghita și Covasna”, susținută la Universitatea București, în anul 2006, de către lector univ. dr. Codrina șandru, de la Universitatea Transilvania din Brașov, sub conducerea științifică a profesorului univ. dr. Ilie Bădescu, de la Universitatea din București. Autoare, este cadrul didcatic la Catedra de Sociologie a Universității Transilvania din Brașov, o tânără cercetătoare cunoscută și apreciată în mediul sociologic românesc și european, organizatoare și participantă la mai multe reuniuni științifice interne și internaționale, dar în același timp, și o participantă constantă și apreciată la multe manifestări culturale și științifice organizate în județele Covasna și Harghita. 

“O stafie bântuie prin Ardeal”  
        Cartea lui Ilie șandru “O stafie bântuie prin Ardeal”, apărută în luna iunie 2005, la Editura Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe, poate fi considerată un adevărat eveniment editorial al anului curent, dacă avem în vedere impactul favorabil de care s-a bucurat în rândul maselor de cititori. Acest lucru este confirmat prin lansările succesive ce au avut loc în orașele Reghin, Toplița, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca și la cea de a opta ediție a Universității de Vară de la Izvoul Mureșului. 

Transilvania de Nord-Est. 1944-1952  
        Istoricul Petre Țurlea, cunoscut pentru pasiunea și acribia cu care s-a aplecat asupra cercetării unor importante pagini din istoria contemporană a Românei, este autorul volumului Transilvania de Nord-Est. 1944-1952, apărut la Editura România Pur și Simplu, București, 2005.  

“Sub semnul eternității” 
        Noua carte a profesorului Nicu Vrabie, “Sub semnul eternității”, apărută la editura Eurocarpatica, 2004, poate fi socotită fără exagerare, o micro-enciclopedie istorico-geografică și spirituală a zonei de nord a județului Harghita, pământ încărcat de basm și de legendă în care “șoaptele amintirii scot la iveală întâmplări dintr-un ținut în care sunt posibile minunile”.  

Semne bune anul are…  
        Semne bune anul are… În aceste zile a apărut publicația ANGVSTIA 10/2006, Seria Istorie-Sociologie, anuarul Muzeului Carpaților Răsăriteni și a Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe. Puține sunt muzeele din țară care au reușit, an de an, să editeze publicațiile științifice proprii. Cu toate greutățile inerente începutului de drum, iată că cele două tinere instituții muzeale din Sf. Gheorghe, au publicat cu regularitate anuarul Angvstia, publicație care s-a impus în rândul revistelor de profil din țară.  

ANGVSTIA – o publicație științifică de prestigiu  
        Programul sesiunii anuale de comunicări științifice a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, desfășurată la sfârșitul lunii noiembrie la Miercurea-Ciuc, la sediul Muzeului Oltului și Mureșului Superior, a cuprins pe lângă vernisarea expoziției dedicate culturii Cucuteni-Ariușd și prezentarea unor interesante comunicări referitoare la descoperirile arheologilor în campania de săpături din anul 2007, și prezentarea revistei “Angvstia” nr. 11/2007, anuarul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni și al Centrului Eclesiastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”.  

Protopop Aurel Nistor – O pagină din istoria Bisericii și a Neamului  
        Protopopul Aurel Nistor (1882 – 1974) face parte din acea categorie pentru care “preoția nu este profesiune, ci un apostolat”, încadrându-se perfect în sintagma poetului Andrei Mureșanu:” Preoți cu crucea-n frunte! Căci oastea e creștină”. Activitatea acestui slăvit slujitor al sfântului altar a fost cercetată cu sârg de neobositul om de cultură Ioan Lăcătușu. Roadele cercetării se constituie în cartea “Aurel Nistor – o pagină din istoria Bisericii și a neamului” volum de studii și documente alcătuit și îngrijit de Ioan Lăcătușu, lucrarea apărută cu binecuvântarea P.S. Ioan Selejan, Episcop al Covasnei și Harghitei, la editura Muzeului Carpaților Răsăriteni” din Sf. Gheorghe, reprezentând volumul al doilea din colecția “Restituiri” (volumul întâi al colecției redă comedia inedită “moarte cu bocluc”, farsă școlară, de Romulus Cioflec, ediție îngrijită și prefațată și tabel cronologic de Luminița Cornea).  

Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, volumele I-III 
        Parafrazându- l pe Excelența Sa, Petru Gherghel, Episcop de Iași, la apariția acestui nou volum închinat universului culturii populare a catolicilor din Moldova, se cuvine a fi adresate cuvintele rostite de Sf. Apostol Pavel: Cinste tuturor, deopotrivă personajelor cărții- catolicii din Moldova, respectiv, bunilor și străbunilor acestora- cât și autorului, Ion H. Ciubotaru, și tuturor celor care l-au sprijinit în finalizarea cercetărilor și editarea acestei apariții editoriale de excepție.  

O realizare publicistică de certă valoare documentară 
        Sub egida Asociației culturale „Sfântu Gheorghe”, la Casa de Editură „Mureș”, din Tg. Mureș, în anul 2006, a apărut volumul „Dascăli mureșeni”, 200 de biografii, de publiciștii Dorin Borda și Ilarie Gh. Opriș și regretatul istoric Traian Bosoancă.  

ECOURI LITURGICE DIN ETNOGENEZA ROMÂNILOR 
        Studiul Părintelui Ilie Moldovan, Profesor Universitar Doctor al Facultății de Teologie Andrei șaguna din Sibiu, face parte din Corpusul Colinde din Sudul Transilvaniei, alcătuit de Profesorul Vasile Bebeșelea Sterp, apărut la Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2006. El este însoțit de o primă culegere de Colinde creștine din Sudul Transilvaniei, în număr de 46.Prin publicarea lor s-a urmărit nu doar descoperirea lor arheologică, ci mai ales o redescoperire în ele și prin ele a unei comori de spiritualitate ancestrală, o revelație a Revelației.  

O carte despre un episcop cruciat. Emilian Antal (1894-1971)  
        Episcopul Emilian (Dumitru) Antal, s-a născut la 20 octombrie 1894 în Toplița. Mama a fost sora cu patriarhul Elie Miron Cristea. Studiile universitare le face la Academia Teologică “Andreiana” din Sibiu (1913-1916) și la Facultatea de Filosofie a Universității din Budapesta (1916-1918). În perioada budapestană a fost președintele Societății studenților români “Petru Maior”. A fost protopop de Reghin (1924-1927), revizor eparhial la Cluj (1927-1933), inspector general în Ministerul Cultelor (1933-1938). La 28 octombrie 1938 a fost ales arhiereu-vicar al Mitropoliei Ungro-Vlahiei cu titlul “Târgovișteanul” Între anii 1941-1944 a fost „locțiitor” al Episcopiei Argeșului, iar apoi locotenent de arhiepiscop și mitropolit al Bucovinei (1945-1948). 

Ofranda arhiviștilor covăsneni 
        La editura Eurocarpatica, a Centrului European de Studii Covasna- Harghita, în primăvara anului 2006, a apărut lucrarea Istorie și arhivistică în Arcul Intracarpatic, de Dan Baicu, volum de studii și articole alcătuit și îngrijit de Adina Fofircă și Ioan Lăcătușu, editat sub egida Federației Arhiviștilor din România.  

LIMBA ROMÂNĂ. Exerciții, teste și rezolvări pentru bacalaureat și testarea națională 
        Așa cum subliniază cele două autoare - profesoare de Limba și literatura română la Colegiul Național Mihai Viteazul, din Sf. Gheorghe- în Argumentul ce prefațează volumul, lucrarea de față se adresează atât elevilor de gimnaziu care se pregătesc pentru testarea națională, cât și liceenilor ce urmează să susțină examenul de bacalaureat.  

Noi micromonografii ale unor biserici ortodoxe din județul Covasna 
        Din inițiativa profesorului Petre Străchinaru, începând din anul 1998, Centrul de Cultură Arcuș, cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor, în cadrul programului „Interculturalitate transilvană” editează în fiecare an micromonografii ale unor biserici aparținând principalelor culte din județul Covasna. În această perioadă, cu sprijinul preoților parohi, a unor muzeografi și arhiviști din județ și din țară, și a autorilor volumului „Românii din Covasna și Harghita. 

„Un ultim dar al Mitropolitului Antonie Plămădeală”  
        Înainte de a trece la cele veșnice mitropolitul cărturar Antonie Plămădeală ne-a mai făcut un dar de preț: o nouă carte dedicată marelui nostru înaintaș, patriarhul Miron Cristea. Volumul, intitulat „Elie Miron Cristea – Corespondență”, a apărut la Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Sibiu, în anul 2005.  

O lucrare de excepție – Românii din Covasna și Harghita  
        Incredibil, dar adevărat! Tânăra Episcopie a Covasnei si Harghitei, înființată doar cu nouă ani in urmă, în 1994, a reușit să dea la lumină cea mai bună monografie eparhială din toată Patriarhia Română! Este adevărat că în ultimile decenii aproape toate eparhiile au publicat monografii care urmăreau să evidențieze diverse aspecte referitoare la istoria, cultura și arta bisericească din eparhia respectivă.  

Un capitol de seamă din istoria Bisericii și a Neamului  
        Pastorație și istorie la episcopul Nicolae Colan în Transilvania, 1940-1944, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2007, de pr. dr. Dorel Man, volum tipărit cu binecuvântarea Î.P.S. Arhiepiscop și Mitropolit BARTOLOMEU al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului  

O nouă izbândă pe drumul anevoios al cunoașterii istoriei românilor din Harghita 
        Drumul anevoios al cunoașterii istoriei românilor din fostele scaune secuiești a dobândit încă o izbândă prin apariția lucrării „Românii din județul Ciuc în perioada interbelică”, putând semnătura tânărului istoric Lazăr Costel-Cristian, din Toplița. Prin problematica abordată, volumul completează în mod fericit lucrările de referință din perioada interbelică. și pe cele apărute în ultimii ani, în urma unor îndelungate și laborioase cercetări întreprinse pe șantiere arheologice, în arhive și în biblioteci, de către reputați arheologi, istorici, sociologi, etnografi, arhiviști, profesori și cercetători.  

SANGIDAVA 1/2007  
        Inițiativa publicării principalelor articole și studii, prezentate de-a lungul anilor, în sesiunile de comunicări științifice din cadrul „Zilelor Miron Cristea”, prin apariția publicației SANGIDAVA reprezintă un demers salutar și benefic pentru cunoașterea istoriei locale, regionale și naționale. Indiscutabil că, materializarea unui asemenea proiect, a necesitat un volum imens de muncă, dar satisfacțiile redactorilor vor fi pe măsură. 

Slujind Biserica și neamul. Cultură. Religie 
        Cu binecuvântarea și sprijinul financiar al P.S. Ioan Selejan, episcopul Covasnei și Harghitei, a apărut prima carte la editura Grai Românesc, a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, aparținând. Pr. Gheorghe Rățulea, personalitate cunoscută a vieții bisericești locale și comunității românești din județul Covasna. Parcurgând cartea pr. Gheorghe „Slujind Biserica și neamul. Cultură, religie, angajare creștină, intri fără să vrei in itinerarul spiritual al vieții sfinției sale, al experienței duhovnicești dobândită ca duhovnic a mai multor generații de enoriași, pe care i-a slujit și îi slujește cu responsabilitatea și încredințarea că harul preoției este o jertfă.  

O mărturie a iubirii de locurile și de oamenii Topliței 
        Parcurgând paginile volumului „Toplița Română Vatră de istorie, vatră de ortodoxie”, constatăm cu satisfacție că ne aflăm în fața unei cărți care, potrivit mărturisirii autorului ei, este scrisă „cu trudă și osârdie multă”, pentru a cinsti „locuri, oameni, care au fost și sunt, fapte și lucruri vrednice de laudă”. O lucrare care, nu se vrea a fi o monografie, deși, are cu prisosință valențele unei asemenea gen, lipsidu-i doar abordarea distinctă a unor capitole precum viața economică, culturală, școlară, cultura populară, personalitățile locale ș.a. Lucrarea are două părți disticte: capitolul de istorie „laică” și cel de istorie „bisericeasă”, denumite de autor, istorie și ortodoxie, completând în mod fericit, tot ceea ce s-a scris până în prezent despre Toplița.  

Un fals „referendum” pentru impunerea unei autonomii anacronice deja existente 
        Există lucrări care străbat prin vreme; Ele rezistă prin temeinicia și limpezimea abordărilor, prin profunzimea și justețea argumentelor, prin calitatea scrierii și în multe cazuri prin actualitatea subiectului. Când subiectul tratat este cel al momentelor cruciale pe care le străbate o comunitate umană, când autorii arată franchețe în exprimarea ideilor, fraza concisă vădind profunzimea cunoașterii realității și truda scriituri, cărțile ajung ușor la oameni, străluminându- i.  

Comunități catolice din județul Bacău 
        Așa cum remarcă în Prefață, prof. dr. Simona Fărcaș, lucrarea intitulată sugestiv Comunități catolice din județul Bacău este de fapt un repertoriu al localităților catolice din județ, respectiv un instrument de lucru în adevăratul înțeles al cuvântului, folositor atât cercetătorilor, cât și tuturor celor interesați de cunoașterea acestor comunități, în istorie și contemporanietate, a căror credința reprezintă marca distinctă a identității lor.  

Câteva reflecții pe marginea volumului Pământ înstrăinat 
        La Editura Oscar Print, București, în anul 2006, a apărut volumul Pământ înstrăinat, de Florin Diac, lectura căruia ne-a prilejuit formularea câtorva reflecții. Este cunoscut faptul că anii ce au urmat Dictatului de la Viena din 30 august 1940, reprezintă o perioadă dramatică din istoria națională a României, cercetată prea puțin de istorici, scriitori și de alți cercetători, în timpul regimului comunist. 

Poiana Sărată de la Oituz. Tragedia unui sat 
        Primul capitol al lucrării este dedicat paginilor de istorie locală, de la înființarea satului, în anul 1823, când „mai multe familii de români din Brețcu, conduse fiind de părintele protopop Petru Pop, au bătut țărușul aici, la granița moldo-crăiască și la vama cu Ardealul, înființând o nouă așezare în pragul epocii moderne”, până la perioada actuală, respectiv la „lungul drum al tranziție”.  

Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII)  
        La editura Sapientia, a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, “Imprimatur” Excelența Sa Petru Gherghel, Episcop de Iași, în anul 2007, a apărut o lucrare de referință despre istoria catolicilor din Moldova, purtând semnătura unuia dintre cei mai tineri și avizați cercetători moldoveni, băcăuanu Anton Coșa.  

Crime și criminali de război în Ardealul de Nord ocupat de Ungaria horthistă  
        Nu de puține ori, în lucrările referitoare la holocaustul evreilor din timpul celui de al doilea război mondial, nu s-a făcut și, din păcate, încă nu se face, diferența dintre suferințele populației evreiești din România, din timpul regimului Antonescu și cele ale evreilor din Ardealul de Nord ocupat de Ungaria horthistă.  

O nouă apariție editorială dedicată Patriarhului reîntregirii neamului  
        Volumul “Patriarhul Miron Cristea”, de Ilie șandru, a apărut la Editura “Grai Românesc” a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, Miercurea-Ciuc, 2008, reprezentând de fapt ediția a doua văzută și substanțial îmbunătățită a lucrării “ Un nume pentru istorie – Patriarhul Miron Cristea”, de Ilie șandru și Valentin Borda, Tg. Mureș, 1998  

O tânără publicație care confirmă. Anuarul “Sangidava” nr. 2/2008  
        Cu ocazia ediției din acest an a „Zilelor Miron Cristea”, printre numeroasele lansări și prezentări de cărți și publicați, s-a aflat și revista „Sangidava” 2/2008, anuarul Centrului Cultural Toplița și al Fundației Culturale „Miron Cristea”, apărut cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor și al Consiliului Județean Harghita, la Editura Ardealul din Tg. Mureș.  

Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita  
        Lucrarea cu titlul de mai sus poate fi considerată o autentică istorie concentrată a poporului român pe o perioadă de 150 de ani (1850-2002), redată prin analiza riguros științifică a două concepte și realități istorice fundamentale: Etnia și Confesiunea, pe studiul de caz al celor două județe, Covasna și Harghita. Prin publicarea ei, se încheie, de fapt, o perioadă de îndelungată documentare și cercetare realizată cu pasiune și osârdie, cu responsabilitate și respect al adevărului de către d-l Ioan Lăcătușu pentru dobândirea titlului de dr. in Sociologie. 

Argumente împotriva autonomiei teritoriale pe criterii etnice a așa-zisului „Ținut Secuiesc”  
        M-am aplecat cu deosebit interes asupra lecturii lucrării d-lui dr. Ioan Lăcătușu cu titlul Argumente împotriva autonomiei teritoriale pe criterii etnice a așa-zisului „Ținut Secuiesc”, pentru a descifra noi aspecte ale trecutului comun dintre români și maghiari / secui În consecință, parcurgând întreaga lucrare, cu un bogat portofoliu de informații cu care d-l Ioan Lăcătușu ne-a obișnuit până acum și pe care ni l-a dăruit cu generozitate și aici, mă voi opri la argumentele prin care pledează la un echilibru uman rezonabil între cele două etnii, la relații umane normale, firești, consensuale între membrii celor două comunități etnice, românii în proporție majoritară covârșitoare în țară, (90%), dar minoritari numeric în județele Covasna, Harghita și, parțial, în Mureș și maghiarii, minoritari în țară (1,4%), dar majoritari în Covasna (circa 75%) și Harghita (circa 87%).  

BULETINUL LIGII CULTURAL-CRESTINE ANDREI SAGUNA, Nr.2  
        Reluând tradiția publicațiilor astriste, în primăvara anului 1998 a apărut, la Sf. Gheorghe, primul număr al Buletinului Ligii cultural-creștine „Andrei șaguna”. La patru ani de la această dată, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea Ligii cultural-creștine „Andrei șaguna”, organizație nonguvernamentală reprezentativă a românilor din județul Covasna, apare numărul II al publicației menționate (redactori responsabili: Ioan Lăcătușu și Violeta Pătrunjel).  

Imaginea germanului în literatura maghiară, de dr. Johann Weidlein 
        Autorul lucrării „Imaginea germanului în literatura maghiară”, dr. Johann Weidlein, cel mai bun cunoscător al istoriei literaturii ungare, a tratat realitățile istorice dintr-o „perspectivă interioară”. Ceea ce impresionează încă de la început la această carte este faptul că autorul ei se bazează pe o documentație foarte vastă, precum și precizia cu care a reușit să surprindă istoria formării mentalității maghiare, în care vioara întâi a fost literatura.  

Spiritualitate românească și conviețuire interetnică în Covasna și Harghita  
        Editura Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, se află la editarea celei de-a șasea lucrări intitulată Spiritualitate românească și conviețuire interetnică în Covasna și Harghita aparținând d-lui Ioan Lăcătușu. Apărută într-o condiție grafică deosebită lucrarea a fost lansată cu ocazia simpozionului „Relațiile interetnice și integrarea europeană” din 11 aprilie 2002.  

Jurnal de front al unui cavalerist, de Stelian Florescu 
        „Jurnal de front al unui cavalerist” este „opera capitală” a vieții autorului, preocuparea de căpătâi a sa, în ultimele șase decenii de viață. Odată cu editarea, lucrarea ar putea să poarte subtitlul „Misiune îndeplinită”, aceasta deoarece așa cum ne mărturisește locotenentul în rezervă, Stelian Florescu, în vara anului 1944, „pe lângă funcția de Comandant al Grupului de Comandă al Divizionului III, mi s-a ordonat să țin și un jurnal de front”.  

O carte frumoasă despre oamenii și locurile mirifice ale comunei Bilbor.  
        Recent, la Cluj-Napoca a apărut monografie localității Bilbor, județul Harghita, redactată de Vasile D. Stan (directorul școlii din localitate, fiu al satului) și Angelica Marioara Stan, soția acestuia. Volumul, structurat în 9 capitole, are peste 330 de pagini și cuprinde un medalion dedicat autorului și semnat de prof. Valeria Pop-Hârlav, de asemenea fiică a localității. Această adevărată „carte de identitate” cuprinzând un important număr de fotografii, mai vechi sau mai noi, a apărut cu sprijinul financiar acordat de Primăria și Consiliului Local al comunei Bilbor și al unor generoși sponsori, la rândul lor fii ai satului.  

Însemnări pe marginea cărților  
        Volumul „Reflexii” al autorului Nicu Vrabie, apărut la editura Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe, este o incursiune în cultura românească și europeană, organizat pe domenii tematice: folclor, istorie literară și culturală, filosofie și pedagogie.  

De veghe la izvoare 
        Alegând titlul „De veghe la izvoare”, Nicolae Bucur găsește formula ideală prin care să-și pună cititorul în gardă asupra motivului pe care își brodează structura ideatică a noii sale cărți: întreținerea permanent vie a memoriei acestei vetre înrămată într-o priveliște dominată de codrii brazilor, singurul loc în care oamenii vorbesc îndreptându-și mereu privirea în sus, „ieșind prin cer”.  

O insulă a Șerpilor în centrul României 
        Titlul lucrării „O insulă a șerpilor în centrul României” m-a șocat. El mi-a ridicat două semne de întrebare cu privire la conținutul, esența și sensul lucrării care se referă la soarta românilor din Harghita și Covasna printre care mă număr.  

Originea secuilor și secuizarea românilor  
        Recent, la Editura „România Pur și Simplu” din București, a apărut lucrarea „Originea secuilor și secuizarea românilor” de Gheorghe Popa-Lisseanu, volum apărut prima dată la Editura Societății „Translvania”, București, 1941. Actuala ediție este îngrijită de Ioan Lăcătușu și Vasile Lechințan, cu o Postfață întocmită de dr. Ioan Ranca.  

Catagrafiile Visteriei Moldovei (1820-1845)  
        În avalanșa aparițiilor editoriale, stimulate de actualul climat democratic din România, în fața tipăririi atâtor „cărți scrise din cărți”, din inițiativa și prin truda a trei distinși cercetători ieșeni, Valeriu Lefter, Silviu Văcaru și Mircea Ciubotaru, recent a apărut primul volum al Catagrafiile Visteriei Moldovei (1820-1845) I. Ținutul Romanului Partea 1, Editura StudIS, Iași 2008. Această apariție poate fi considerată un eveniment editorial, din cel puțin două motive: deoarece permite „publicarea unor izvoare arhivistice de prim rang, până în prezent, adesea invocate, dar utilizate sporadic și fragmentar în studii tematice și monografii locale” și, pentru faptul că „volumul face parte dintr-un proiect de largă perspectivă”, fiind primul dintr-o serie care își propune editarea exhaustivă a acestor importante documente create în Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-lea.  

Un posibil răspuns la invitația „De meditat împreună”  
        De aproape două decenii, în presa românească din județul Covasna și nu numai de aici, alături și împreună cu ziariștii profesioniști, o prezență constantă și distinctă a constituit-o și o constituie, preotul – publicist Ioan Tămaș Delavâlcele. În toți acești ani, prin pana părintelui Tămaș, cititorii au avut posibilitatea să cunoască o problematică de mare diversitate, preponderente fiind temele de spiritualitate ortodoxă, cultură și istorie românească. Totodată, și pe această cale, s-a relevat sufletul său generos de „moroșan”, format sub streașina mânăstirii Rohia și la izvoarele nesecate ale înțelepciunii înaintașilor, tezaurizată în nestematele folclorului maramureșan.  

Călătorind prin ținutul Trei Scaune 
        Cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Covasna, sub egida Centrului Cultural Județean Covasna, în anul 2007, a apărut albumul Călătorind prin ținutul Trei Scaune, „carte editată cu prilejul Întâlnirii Mondiale a Maghiarilor din ținutul Trei Scaune”, cu o „recomandare” semnată de către Demeter Janos, la vremea respectivă, președinte al Consiliului Județean Covasna.  

Monografia satului Făgețel, din comuna Frumoasa  
        După monografiile localităților Subcetate, Toplița, Vidacut, Tulgheș, Bilbor, Voșlobeni, Livezi, istoria locală a județului Harghita s-a îmbogățit cu o nouă lucrare monografică, intitulată Monografia satului Făgețel, din comuna Frumoasa, jud. Harghita, autor Ioan D. Bucur, agronom pensionar, volum apărut în colecția Memoria satelor, la Editura Dacica, din București, în anul 2008.  

O nouă tribună a societății civile românești din județele Covasna și Harghita  
        De curând, cu sprijinul Asociației Cultural-Artistice „Arcuș” – președinte prof. Petre Străchinaru, la Editura Eurocarpatica din Sf. Gheorghe, a apărut nr. IV al Buletinului Ligii Cultural-Creștine “Andrei șaguna - tribună a societății civile românești din județele Covasna și Harghita.  

REEDITAREA INTEGRALĂ A VOLUMELOR, STUDIILOR, ARTICOLELOR ȘI CONFERINȚELOR LUI NICOLAE IORGA  
        Editura Saeculum I.O, din București, a reeditat toate volumele studiile și articolele dedicate Transilvaniei de marele istoric Nicolae Iorga, în colecția Documente revelatorii, în șapte volume apărute între anii 2005 – 2008. Acest proiect de anvergură științifică aparține cărturarului Ioan Oprișan. Cele șapte volume (format A5) însumând peste 3000 de pagini, sunt alcătuite și îngrijite cu acribia specifică cunoscutului editor I. Oprișan și au apărut cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și al Autorității Naționale pentru Cercetarea științifică.  

Les catholiques de Moldavie. Histoire d’une minorité religieuse de Roumanie  
        O carte despre catolicii din Moldova este întotdeauna binevenită, cu atât mai mult cu cât cea de față este scrisă într-un mod serios, conform canoanelor științei istoriei: documentare amplă, bine verificată, critică „sine ira et studio”, preocupare permanentă pentru adevăr.  

ARHIVELE COVĂSNENE - 55 de ani de activitate instituțională 
        În organizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, a Direcției Județene Covasna a Arhivelor Naționale și a Asociației Arhiviștilor și Prietenii Arhivelor Covasna, au avut loc, în ziua de 19 decembrie 2008, manifestările prilejuite de aniversarea a 55 de ani de activitate instituțională a filialei locale a Arhivelor Naționale.  

Mitropoliți ai Ardealului. Nicolae Colan 
        Biblioteca Astra din Sibiu a inaugurat în anul 2008, în cadrul Seriei Personalia, un ciclu de biobibliografii dedicate Mitropoliților Ardealului. Primul vomul, din această serie, a fost dedicat mitropolitului Andrei șaguna, urmând să mai apără alte trei biobibliografii ale mitropoliților Ioan Mețianu, Nicolea Bălan și Antonie Plămădeală.  

O importantă contribuție științifică la cunoașterea istoriei, culturii și civilizației românești din zona Topliței 
        Volumul Evoluția habitatului tradițional în zona Topliței Mureșului Superior (sec. XVII- XX), a tânărului și valorosului cercetător Dorel Marc, apărută la Editura Ardealul, din Tg. Mureș, în anul 2009, face parte din teza de doctorat cu tema Aspecte etnoculturale specifice zonei Topliței Mureșului Superior, elaborată sub conducerea științifică a eruditului om de știință Corneliu Bucur, din Sibiu.  

Mărturii despre oameni și locuri din Carpați 
        La editura Arcuș, a văzut recent lumina tiparului cartea Mărturii despre oameni și locuri din Carpați, de Nicolae Moldovan, ediție îngrijită de Dan Manolăchescu și Ioan Lăcătușu.  

Personalități ale orașului Covasna  
        Cartea Personalități ale orașului Covasna, vol. 1, de Ioan Lăcătușu, Luminița Cornea și Ioan Luca, a apărut sub egida Asociației Cultural-Creștine „Justinian Teculescu” și a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, cu binecuvântarea Înalt Preasfinției Sale Părintelui Arhiepiscop Ioan Selejan. Volum își propune să pună în evidență contribuția unor personalități românești din Covasna, alături de personalitățile maghiare din localitate, la îmbogățirea patrimoniului științific, cultural și artistic local, regional și național.  

Preocupări spirituale, de Viorel Sălăgean 
        O carte de reflecții filosofice, scrisă de juristul Viorel Sălăgean, din Sf. Gheorghe, cunoscut specialist – deopotrivă teoretician, practician și manager – în domeniul legislației muncii și asigurărilor sociale. Un intelectual ardelean, născut în 1958, la Câmpia Turzii care, după absolvirea Facultății de Drept din Sibiu, în anul 1986, a lucrat în instituțiile teritoriale ale Ministerului Muncii din Sf. Gheorghe, în prezent fiind directorul Casei de Pensii a județului Covasna.  

Asigurările sociale și pensiile între sistemul public și cel privat din România 
        La Editura Limes, din Cluj-Napoca, în colecția UTILITARIA, a apărut recent volumul Asigurările sociale și pensiile între sistemul public și cel privat din România, redactat de juristul Viorel Sălăgean, cunoscut și apreciat specialist în domeniul legislației muncii și asigurărilor sociale, dar și autor de eseuri filosofice și religioase, cuprinse în lucrarea Preocupări spirituale, apărută în anul 2009 la aceeași editură, director al Casei Județene de Pensii Covasna.  

Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita 
        Noua carte a domnului Ioan Lăcătușu este rodul firesc „ori a unei munci istovitoare de ocnaș, ori a unui călugăr”. Cum călugăr nu este, după câte știu, înseamnă că este a ocnașului. și cred aceasta cunoscând numărul impresionant de ani dedicați de autor pe șantierele cercetării: Cercetare arhivistică, Cercetare sociologică, Cercetare etnografică, Cercetare demografică, Cercetare istorică. Cercetarea este însăși modul de viață a autorului iar cunoașterea modul său de existență. 

TECULEȘTII DIN NEAM ÎN NEAM 
        Trei autori consacrați în mânuirea condeiului, devotați actului de cultură și înzestrați cu o râvnă neobosită în căutarea și descoperirea valorilor autohtone perene, specifică profesioniștilor de înaltă ținută, au scotocit cu sârg prin rafturile bibliotecilor, prin cotloanele umbroase ale arhivelor, dar și prin suburbiile mai neumblate ale trecutului nostru transilvan, întorcând pe toate fețele peste un veac și jumătate din viața unei familii prestigioase, germinată la Covasna, în ideea de a scoate la lumină noi documente, pe cât posibil inedite, cu care să înalțe pe soclul zbuciumatei noastre istorii, ilustre portrete de personalități reprezentative ale trecutului, iar cititorului bibliofil să-i pună în față o carte sacră, ca un calendar cu sfinți și nume dedicate slujirilor alese, ce însumează imaginea de ansamblu al unui arbore genealogic luminat, cult, harnic, modest, dedicat cu toate fibrele ființei sale, luminării maselor și slujirii intereselor naționale, fie ele de natură socială, economică, politică, culturală sau religioasă.  

Un monument reânviat 
        Cartea cu titlul „Sfinții Apostoli Petru, Pavel și Andrei” a fost scrisă, nu întâmplător, de Pr. Emil Pop si soția sa Valeria Pop, profesoară de limba română. Cu binecuvântarea și sprijinul nemijlocit al Înalt Prea Sfințitului Ioan, în cadrul editurii “Grai Românesc” din Miercurea-Ciuc, “cartea albastră” a ieșit de sub tipar cu un număr de 216 pagini.Volumul este structurat în trei mari capitole cuprinzând crâmpeie istorice cu privire la destinul acestui monument reânviat, predici ținute de Pr. Pop la diferite sărbători bisericești și nu în ultimul rând portrete ale unor credincioși din Biserica Ortodoxă.  

O CANDELĂ ÎN CARPAȚI 
        La finalul Liturghiei arhierești săvârșite de către IPS Părintele Arhiepiscop Ioan Selejan, împreună cu un important de sobor preoți, la Catedrala ortodoxă din Sf. Gheorghe, duminică 25 aprilie 2010, a avut loc și lansarea volumului O CANDELĂ ÎN CARPAȚI . EPISCOPIA ORTODOXĂ A COVASNEI ȘI HARGHITEI. 15 ANI DE LA ÎNFIINȚARE, volum apărut recent la Editura Grai Românesc, din Miercurea –Ciuc, tipărit cu binecuvântarea, sprijinul și coordonarea Înaltpreasfințitului Ioan, Arhiepiscopul Covasnai și Harghitei, și sub îngrijirea dr. Ioan Lăcătușu și a prof. drd. Nicoleta Ploșnea. 

Batalionul 22 Vânători de Munte „Cireșoaia” – Sf. Gheorghe  
        În cadrul manifestărilor organizate la Sf. Gheorghe, în ziua de 30 ianuarie 2009, pentru a marca 70 de ani de existență a Batalionului 22 Vânători de Munte „Cireșoaia, a fost lansat și volumul Istoria Batalionului 22 Vânători de Munte „Cireșoaia”, de col. (r) Gheorghe Suman, lt. Col. Vasile Cristea și lt. Col (r) Lucian Mircea Stoenac, lucrare apărută la Editura Universul Științific, București, 2010, în condiții grafice deosebite, cu o bogată și valoroasă ilustrație. 

O nouă izbândă editorială – Sangidava 4/2010 
        În cadrul Zilelor Miron Cristea, ediţia a XIII-a, manifestare culturală şi ştiinţifică de ţinută organizată anual la Topliţa de către Primăria şi Consiliul Local, Centrul Cultural şi Fundaţia Culturală „Miron Cristea”, a avut loc şi lansarea volumului Sangidava 4/2010. Preluând practica occidentală a desfăşurării unor manifestări ştiinţifice similare, volumul menţionat cuprinde majoritatea comunicărilor înscrise în programul sesiunii de comunicări „Istorie, cultură, civilizaţie românească şi credinţă străbună” şi o parte din studiile prezentate la ediţia din anul 2009, a sesiunii respective. 

Un nou volum dedicat patriarhului Miron Cristea 
        În cadrul simpozionului internaţional „Credinţă şi mărturisire”, 13 aprilie 2010, Caransebeş, organizat de Episcopia Caransebeşului, a avut loc şi lansarea volumului „Patriarhul Miron Cristea, ierarh providenţial al naţiunii române. Cuvântări”, de preot Ionel Popescu şi prof. Constantin Brătescu, apărut la Editura „Învierea”, din Timişoara, în anul 2009. 

Niciun comentariu: