marți, 20 octombrie 2015

Notă cu probleme prioritare ale comunităţilor româneşti din judeţul Covasna

FORUMUL  CIVIC  AL  ROMÂNILOR  DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ
str. Miko Imre, nr. 2, mun. SF. GHEORGHE, jud. COVASNA,
tel./fax: 0267.313534 email:  cohara_ro@yahoo.com
www.forumharghitacovasna.roNotă
cu probleme prioritare ale comunităţilor româneşti din judeţul Covasna


I. În domeniul asigurării fondurilor de investiţii, pentru construcţia şi reabilitarea unor obiective administrative, culturale şi educative: Asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea următoarelor obiective:
·        Continuarea lucrărilor de construcţii la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Covasna, din Sf. Gheorghe.
·        Finalizarea lucrărilor de amenajare a sediului Teatrului „Andrei Mureşanu”, din Sf. Gheorghe, dotarea teatrului cu un autobuz
·        Începerea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a clădirii Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”, din Sf. Gheorghe
·        Construirea unei săli de sport la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi din Sf. Gheorghe
·        Începerea lucrărilor de amenajare a Muzeului ]n aer liber, din Voineşti-Covasna, din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni
·        Modernizarea drumului judeţean Întorsura Buzăului – Valea Mare
·        Modernizarea drumului Chichiş – Băcel şi reabilitarea reţelei de distribuire a curentului electric
·        Modernizarea drumurilor de acces la mănăstirea Sita Buzăului
·        Finalizare lucrărilor de reabilitare a drumului naţional Ojdula – Focşani
·        Atragerea de investitori in localităţile cu populaţie românească şi crearea de locuri de muncă, pentru a diminua migraţia populaţiei româneşti, dubla fata de cea a etnicilor maghiari
·        Identificarea unor soluţii de stopare a fenomenului migraţionist şi de determinare a reîntoarcerii tinerilor români în localităţile natale sau în oraşele judeţului Covasna

II. În domeniul administraţiei publice locale
·        Realizarea următoarelor obiective la alegerile locale din anul 2016
·        Un post de Vicepreşedinte român al Consiliului Judeţean Covasna
·        Un post de Viceprimar român la Sfântu Gheorghe
·        Primari români în comunele cu populaţie etnic mixtă Hăghig, Vâlcele, Belin, Chichiş şi Zagon
·        Viceprimari români în localităţile cu importante comunităţi româneşti: Covasna, Zăbala, Breţcu
·        Consilieri români în oraşele Tg. Secuiesc şi Baraolt şi în comunele: Băţanii Mari, Brăduţ, Aita Mare, Ilieni, Ozun, Micfalău, Ojdula
·        Distribuirea în mod proporţional, cu ponderea populaţiei româneşti, a fondurilor alocate pe proiecte culturale de către autorităţile locale. La stabilirea proiectelor ce vor fi finanţate, consilierii judeţeni şi locali să consulte transparent toate asociaţiile româneşti, pentru a nu mai decide arbitrar finanţarea, prin negocieri unilaterale cu UDMR.
·         Revizuirea procedurii de finanţare a proiectelor culturale la Consiliul Local Sfântu Gheorghe. Dacă se repartizează sume pentru proiecte care promovează cultura secuiască, să se procedeze la fel şi pentru proiecte româneşti, sau să se renunţe complet la criteriul etnic, preferenţial, şi să se aloce fonduri pentru proiecte culturale, conform ponderii fiecărei etnii, în totalul populaţiei municipiului.

III. În domeniul promovării culturii româneşti şi al învăţământului în limba română
·        Analiza demografică a natalităţii şi efectuarea recensământului copiilor preşcolari, pentru a putea crea o strategie, pe măcar 10 ani de organizare a învăţământului românesc, pentru identificarea numărului de clase şi susţinerea şcolilor romaneşti (în special Şcoala „Nicolae Colan”, din Sf. Gheorghe, ameninţată cu dispariţia) şi asigurarea de profesori. Crearea unui consorţiu dintre Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” şi Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, din Sf. Gheorghe, având în vedere scăderea numărului elevilor şi eficientizarea mobilităţii cadrelor didactice
·        Salvarea Centrului de Cultură Arcuş, instituţie care trebuie să rămână în subordinea Ministerului Culturii
·        Implicarea Academiei Române în sprijinirea cercetărilor privind istorie, cultura, civilizaţia românească în sud-estul Transilvaniei
·        Încadrarea unor intelectuali de naţionalitate română la Biblioteca Judeţeană Covasna, casele de cultură din Sf. Gheorghe şi Covasna şi în cadrul funcţionarilor publici de la Primăria Sf. Gheorghe şi de la primăriile celorlalte localităţi etnic mixte
·        Stoparea realizării proiectului de amenajare a pieţii centrale din Sf. Gheorghe care prevede ridicarea unei coline cu înălţimea de 5 metri, cu scopul de obturare a vederii Grupului Statuar Mihai Viteazul
·        Includerea în denumirile Spitalului de cardiologie Covasna şi a numelui unei personalităţi româneşti; includerea în denumirile unităţilor şcolare mixte şi a instituţiilor publice de interes local şi de cultură şi a numelui unor personalităţi româneşti sau revenirea/menţinerea unor denumirii generice Casa Corpului Didactic, Centrul Cultural Covasna etc.
·        Intensificarea acţiunii de monitorizare a cazurilor de discriminare a românilor, a valorilor şi simbolurilor româneşti
·        Finanţarea lucrărilor de reabilitare a cimitirelor şi monumentelor eroilor români din localităţile judeţului, distruse şi degradate; identificarea şi reamenajarea celor dispărute

IV. În domeniul vieţii comunitare
·        Organizarea de întâlniri civico-politice semestriale, la nivel de judeţ, în care să se analizeze starea comunităţii româneşti, a problematicilor si a obiectivelor atinse, şi anual, a unei întâlniri la nivelul judeţului, desfăşurate, prin rotaţie, în toate comunele româneşti şi în cele cu populaţie etnic mixtă, cu participarea şi binecuvântarea PS Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei şi Harghitei
·        Pregătirea şi organizarea unor audienţe la Preşedintele României, Primul Ministru şi preşedinţii Camerei Deputaţilor şi a Senatului, pentru prezentarea problemelor care necesită intervenţia instituţiilor centrale ale statului român

V. Alte aspecte
·        Interzicerea finanţării din bani publici, sau orice altă formă de sprijin a manifestărilor, programelor, proiectelor sau a acţiunilor de orice natură, care contravin intereselor naţionale ale poporului român, constituţiei şi legilor ţării, culturii şi tradiţiilor istorice, precum şi bunei convieţuiri
·        Sancţionarea cu pierderea mandatului, în cazul primarilor care refuză să poarte eşarfa tricoloră, la manifestările prevăzute de legislaţia românească
·        Sancţionarea cu pierderea mandatului şi/sau dizolvarea consiliilor locale atunci când Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, sau instanţa de judecată constată că acestea au discriminat populaţia românească sub orice formă, de trei ori in doi ani d
·        Adoptarea unui cadru normativ de aplicare realistă a legilor restituirii, în sensul declarării ca revizuibile a hotărârilor judecătoreşti şi administrative de restituire într-un termen stabilit de legiuitor şi umplerea vidului legislativ privind revizuirile în Transilvania.

Întorsura Buzăului, 11.07.2015                                                          Biroul de presă al FCRCHM

Niciun comentariu: