luni, 12 septembrie 2016

DECRET nr. 716 din 7 septembrie 1965 privind organizarea Buletinului Oficial al Republicii Socialiste Romania


DECRET nr. 716 din 7 septembrie 1965 privind organizarea Buletinului Oficial al Republicii Socialiste Romania

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 2 DIN 10/9 /65

ART. 1
Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România este publicaţia oficialã a statului.
ART. 2
Buletinul Oficial al R.S.R. cuprinde trei pãrţi:
PARTEA I
- legile M.A.N. însoţite de expunerile de motive;
- decretele cu putere de lege ale Consiliului de Stat însoţite de expunerile de motive;
- hotãrîrile cu caracter normativ ale Consiliului de Miniştri;
- actele cu caracter normativ ale ministrilor şi ale conducãtorilor celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat.
PARTEA a II-a
- lucrãrile Marii Adunãri Naţionale a R.S.România.
PARTEA a III-a
- comunicatele oficiale ale organelor supreme ale puterii şi administraţiei de stat;
- actele de interes general emise de organele centrale ale organizaţiilor obşteşti, la cererea acestora;
- publicaţiile privind concursuri, schimbãri de nume, pierderi de acte şi orice alte anunţuri a cãror publicare este stabilitã de lege.
ART. 3
Buletinul Oficial se editeazã de Consiliul de Stat.
ART. 4
Buletinul Oficial se editeazã şi în traducere, în limba maghiara.
ART. 5
Apariţia Buletinului Oficial este asigurata de un colegiu redactional, care funcţioneazã în cadrul aparatului Consiliului de Stat.
ART. 6
Decretul nr. 350/1952 , privind publicarea legilor, decretelor, hotãrîrilor şi dispoziţiilor Consiliului de Miniştri, publicat în Buletinul Oficial al M.A.N. nr. 1 din 27 septembrie 1952, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.
------------

Niciun comentariu: